Instal·lacions

  • Anàlisis de Configuració de servidors físics i virtualitzats, dominis, servidors de fitxers, BBDD i comunicacions.
  • Equips al servei de les necessitats de cada companyia, PC's, estacions de treball, portàtils i tablets.
  • Optimitzem la xarxa per un funcionament òptim en velocitat I seguretat.
  • Muntatge d'armaris de xarxa i comunicacions, switches, routers, firewall i VPN.
Image not found
Image not found

Seguretat

  • Administració d'antivirus, polítiques de ciberseguretat.
  • Copies de seguretat físiques i al núvol.
  • Auditories de tecnologies de la informació i orientació sobre bones practiques.

Recuperació de dades

  • Suport per a recuperació de dades sensibles, tant a nivell d'usuari com empresarial de manera ràpida i eficient, sense interrupció en el flux de treball.
Image not found